ŽIADANKY   CENNÍKY   KARIÉRA   KALENDÁR   KONTAKTY

Katalóg testov Nájdi test
  # A B C D E F G H CH I J K L
  M N O P Q R S T U V Y Z Ž
TRADÍCIA OD ROKU 1996

TRADÍCIA je súbor správania vzniknutý v minulosti a zachovaný generáciami.

To hovorí slovník. Môže to platiť aj pre firmu, ktorá existuje 20 rokov?

Aký je súbor nášho správania a čo chceme aby bolo zachované aj do budúcnosti?

Ktoré slogany sme počas existencie MEDY používali najčastejšie a čo sme nimi chceli povedať.

NAŠA POMOC VAŠEJ DIAGNOSTIKE
VÁŠ SPRIEVODCA LABORATÓRNOU DIAGNOSTIKOU
BERIEME TO OSOBNE

Týmito sloganmi sme chceli stručne prezentovať našu snahu o kvalitnú a rýchlu laboratórnu diagnostiku, ktorá umožní skrátenie Vášho diagnostického procesu a skvalitní starostlivosť o chorého človeka.
Snažili sme sa poskytnúť odborné vedomosti a skúsenosti v laboratórnej medicíne, aby sme Vám pomohli pri výbere vhodného testu a interpretácii jeho výsledku.
Za výsledkom testu sme vždy videli konkrétneho človeka a tak sme aj pristupovali k analýze jeho vzoriek.

TIETO PRAVIDLÁ BUDEME DODRŽIAVAŤ AJ NAĎALEJ.
O víziach do budúcnosti firmy MEDY nabudúce.
 

 

LABORATÓRNE CENTRUM MEDY

Laboratórne centrum MEDY je zložené z 5 laboratórnych oddelení.

KLINICKÁ BIOCHÉMIA - aj pracovisko s neptretržitou prevádzkou v Geriatrickom centre 

HEMATOLÓGIA  - aj koagulačné testy a stanovenie krvných skupín

LABORATÓRNA IMUNOLÓGIA - bunková imunita, funkčné testy, autoimunita, alergológia

SÉROLOGIA - mikrobiologická a imunologická

KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA - bakteriológia, virológia, parazitológia, mykológia

LABORATÓRIUM MOLEKULOVEJ BIOLÓGIE - PCR testy

 

 

RÁDIODIAGNOSTICKÉ CENTRUM MEDY

MEDY s.r.o. pracuje aj v medicínskom odbore rádiológia.

RÁDIODIAGNOSTICKÉ CENTRUM MEDY má dve pracoviská na poliklinikách v Košiciach.
Staršie je centrum na poliklinike Východ a mladšie na poliklinike nad Jazerom.

Poskytujeme KLASICKĚ RTG vyšetrenia vrátane stomatologických. Postupne sa snažíme získať nové technologické vybavenie pre tieto pracoviská.
Okrem klasickej RTG diagnostiky poskytujeme aj kvalitnú

ULTRASONOGRAFICKÚ diagnostiku.

Pretože vieme o dlhých čakacích dobách na tieto vyšetrenia snažíme sa objednať pacientov čo najskôr a výrazne skrátiť dĺžku čakania na vyšetrenia.

 


 

ZÁHADNÝ VITAMÍN D

 

V poslednom období sme zaznamenali veľký nárast odborných článkov venujúcich sa vitamínu D. A to z celkom nového pohľadu.
V laboratóriách sme si všimli zvýšený záujem lekárov o vyšetrenie hladiny vitamínu D u svojich pacientov. Veľmi často nás kontaktujú ľudia, ktorí si prajú mať vyšetrenú hladinu vitamínu D v sére.

 

Všeobecne známe tvrdenie, že stačí dostatok pohybu na slnku a dostatok vitamínu D v prijatej strave je značne narušené. Nie je tomu totiž tak. Nielen sila kostí je závislá od hladiny vitamínu D v organizme.

 

Hlavná pozornosť sa venuje úlohe vitamínu D mimo jeho pôsobenia na kostný systém. Aktívna forma vitamínu D sa viaže v tele na špecifické receptory, ktoré sú prítomné v membráne a jadre buniek. Pôsobenie vitamínu D v organizme je teda nesmierne široké. Reguluje životne dôležité funkcie organizmu.

 

čítať ďalej »

Prišla JAR a s ňou ALERGIA

Cítite sa unavení, máte pocit upchatého nosa alebo máte vodnatý výtok z nosa, svrbia Vás oči, pokašliavate ?  Možno sa u Vás ozvali príznaky alergie.

Privítali Vás podobné ťažkosti po prvýkrát práve teraz ?

Máme pre Vás dobrú správu. Aj v tomto období je možná diagnostika alergie pomocou krvných testov. V sére pacienta sa stanovia alergénšpecifické imunoglobulíny E. Stačí na to iba malé množstvo krvi. Výsledok vyšetrenia je dostupný do 7 dní od odoslania krvi do laboratória. Vyšetrenie môže indikovať lekár imunológ-alergológ, ale je možné vyšetriť tento parameter aj bez žiadanky od lekára na priamu platbu.

 

 
 

 

čítať ďalej »

Laboratórna diagnostika ALERGIE má OBMEDZENIA

Klinickí lekári aj pracovníci laboratórií by mali byť dobre informovaní o podstatných problémoch, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú pri používaní na trhu dostupných laboratórnych testov na stanovenie špecifických IgE.

Výsledky testov stanovenia špecifických IgE pri použití rozdielnych systémov testov nie je možné ľahko porovnať medzi sebou.

Neexistuje systém medzinárodných štandárd ani pre alergény ani pre protilátky použité v týchto testoch.

Nedajú sa vylúčiť drobné odchýlky medzi rozličnými systémami testov.

Všeobecne identické výsledky u rozličných pacientov neznamenajú identické klinické manifestácie.

 

čítať ďalej »

SPRÁVNY TEST PRE KONKRÉTNEHO PACIENTA

 

 

Život je krátky, umenie dlhé, príležitosť prchavá, pokusy neisté, rozhodovanie neľahké..... a napriek tomu musíme liečiť... jeden z mnohých prekladov slov, ktoré vraj vyriekol už Hippokrates.

Veľké množstvo a zložitosť laboratórnych klinických testov a neustále narastajúca rýchlosť zavádzania stále nových a nových testov. To je jeden z faktorov, ktorý prináša neistotu a výzvy do ambulancií lekárov primárneho kontaktu.

Ako vybrať správny, bezpečný, efektívny laboratórny diagnostický test pre konkrétneho pacienta?

 A naviac test, ktorý nebude finančne nákladný, jeho výsledok príde v diagnostickom procese včas a lekár nebude pociťovať neistotu pri  klinickej interpretácii výsledku tohto testu?

čítať ďalej »

SRDCE JE SILA TVOJHO ŽIVOTA

 

AK SA NESTARÁTE O SVOJE SRDCE VÁŠ ŽIVOT NIE JE PLNOHODNOTNÝ. NIEKOĽKO MALÝCH ZMIEN V STRAVOVANÍ, VIAC POHYBU A STOP FAJČENIU. A VÁŠ ŽIVOT JE PLNÝ LÁSKY, SMIECHU.

 

VIETE, ŽE ?

  • Koronárne srdcové ochorenie je najčastejšou príčinou úmrtia vo svete
  • Asi 50% všetkých srdcových infarktov sa objaví u ľudí s normálnou hladinou cholesterolu a triglyceridov v krvi
  • Cholesterol sám nie je potrebný na predikciu rizika srdcového infarktu
  • Infarkt myokardu sa štyrikrát častejšie vyskytuje vo vyspelých krajinách
  • Srdcové ochorenia zabíjajú viac ľudí ako rakovina
  • Dvakrát viac žien zomiera ročne na infarkt ako na rakovinu prsníka

čítať ďalej »

OSOŽIŤ ALEBO ASPOŇ NEUŠKODIŤ – HIPPOKRATOVA PRÍSAHA

 

Hippokratova prísaha pomenovaná podľa gréckeho lekára Hippokrata z Kosu je komplex etických pravidiel pre konanie lekára. Ak čítame jeho plný text, tak sa pousmejeme. Je tak starobylý a pre súčasnú dobu vraj nevhodný. Mnohí lekári dnes pri promócii na jeho text neprisahajú.

Ale niektoré Hippokratove pravidlá ostávajú stále aktuálne.

OSOŽIŤ ALEBO ASPOŇ NEUŠKODIŤ!

Toto základné pravidlo práce v zdravotníctve však nie je vždy dodržiavané. V laboratórnej medicíne síce nepracujeme priamo s pacientom, ale len so vzorkami jeho biologického materiálu. Aj tu je platné pravidlo neuškodiť.

Ak sledujeme nové informácie o laboratórnej medicíne zaznamenáme veľkú pozornosť venovanú dvom fázam laboratórneho vyšetrenia. Fáze predanalytickej a poanalytickej. Prečo je tomu tak?

V týchto fázach vzniká najviac chýb. Zúčastňujú sa ich okrem laboratórií aj lekári ordinujúci testy, samotní pacienti alebo pracovníci dopravujúci vzorky do laboratória.

AK CHCEME DODRŽAŤ HIPPOKRATOVO „ OSOŽIŤ ALEBO ASPOŇ NEUŠKODIŤ „ MUSÍME UROBIŤ ČO NAJVIAC PRETO, ABY SME ZNÍŽILI CHYBOVOSŤ V LABORATÓRIU. ZAČNEME OD SEBA A POTOM POKRAČUJEME ZLEPŠENÍM INFORMOVANOSTI PACIENTOV A SKVALITNENÍM KOMUNIKÁCIE S KLINIKMI.

čítať ďalej »

Aké metódy sa dajú použiť pre stanovenie glomerulovej filtrácie obličiek (GF)?

 

 

♦ Klírens endogénneho kreatinínu je priama ale nespoľahlivá metóda. Príčinou je často sa vyskytujúci nesprávny zber moču pacientom.

♦ Odhad eGF-C-G rovnica bola bežne používaná, ale dnes obsolentná metóda

♦ Odhad eGF-MDRD z rovnice

♦ GF MDRD (rozšírená)

čítať ďalej »

KALPROTEKTÍN - MODERNÝ LABORATÓRNY TEST V GASTROENTEROLÓGII

 

Moderné laboratórne vyšetrenie v gastroenterológii

Kalprotektín je bielkovina, ktorá sa nachádza v leukocytoch. Koncentrácia kalprotektínu v stolici slúži na odhadnutie prítomnosti a závažnosti zápalového procesu v črevách. Čím viac je v stolici kalprotektínu, tým viac leukocytoch sa vyskytuje v stene čriev a tým je teda zápalový proces rozsiahlejší.

čítať ďalej »

KOMUNIKÁCIA OTVÁRA DVERE AJ SRDCIA

 

O dôležitosti komunikácie dnes už asi nikto nepochybuje. Otvára dvere ale aj srdcia. Webová stránka MEDY s.r.o. je jedným z komunikačných kanálov medzi klientmi a spoločnosťou.

Horná časť ľavého bloku obsahuje KATALÓG TESTOV.Tu sa nachádzajú veľmi užitočné informácie. Pre odborníkov aj pre laikov.

V KATALÓGU TESTOV nájdete základné informácie o všetkých laboratórnych testoch, ktoré má MEDY v svojom portfóliu.

Dozviete sa stručné informácie o teste, aký materiál je potrebné na test odoslať, aké sú normálne hodnoty výsledku testov, kedy sa odporúča test vykonať a aké sú klinické a laboratórne súvislosti testu. Katalóg je pravidelne doplnený o nové testy a aktuálne informáciie o všetkých testoch.

 

KATALÓG TESTOV MEDY môže byť pre Vás PRAKTICKÝM SPRIEVODCOM LABORATÓRNOU MEDICÍNOU.  

 

čítať ďalej »

Preventívne prehliadky a laboratórne vyšetrenia

 

 

Lekár objednávajúci laboratórne vyšetrenia v rámci zákonom stanovených preventívnych prehliadok (v tabuľkách preventívna starostlivosť) uvedie na žiadanke diagnózu preventívna prehliadka (používajte výhradne diagnózy MKCH-10-SK-2013).

Ak lekár objednáva laboratórne vyšetrenia nad rámec preventívnej prehliadky, uvedie na žiadanke druhú diagnózu, na základe ktorej boli ďalšie laboratórne vyšetrenia ordinované. Ak lekár neuvedie druhú diagnózu, budú laboratóriu preplatené iba výkony v rámci preventívnej prehliadky.

 

čítať ďalej »

AKÉ JE TO ZDRAVO ŽIŤ

 

 

PREDČASNÁ SMRŤ JE ZBYTOČNÁ... Choroby srdca a ciev vznikajú POMALY a DLHO. Nemajú vážne SIGNÁLY a NÁHLE sa môžu zmeniť na AKÚTNE CHOROBY (srdcový infarkt, mozgová cievna príhoda). Vedú k smrti alebo zanechávajú trvalé následky na zdraví.

CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL,  LDL-CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDY, HOMOCYSTEÍN, hsCRP v sére si môžete dať vyšetriť aj bez odporučenia lekára.

Viac o týchto laboratórnych vyšetreniach sa môžete dozviedieť v KATALÓGU TESTOV, kde sú usporiadané abecedne.

Kontaktujte nás, doporučíme Vám spôsob prípravy pred odberom krvi. Po odbere o niekoľko hodín dostanete výsledky laboratórneho testu. Ak potrebujete tento výsledok konzultovať s lekárom laboratórneho centra MEDY vieme Vám to zabezpečiť. 

čítať ďalej »

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky ZMENA PRACOVNEJ DOBY

 

Oznamujeme Vám, že Laboratórium v Geriatrickom centre sv. Lukáša zmenilo od 12. apríla 2017 pracovnú dobu.

 

Aktuálna pracovná doba: Po - Pia od 8:00 - 14:00 

 

Biologický materiál odovzdajte našim laborantkám a nenechávajte na okienku. Vyšetriť môžeme iba prevzatý materiál.

 

 

 

TEST MESIACA APRÍL

 VITAMÍN D V SÉRE

 

Hoci by sa zdalo, že prichádzajúce slnečné lúče zabezpečia u každého z nás dostatok vitamínu D nie je to také jednoznačné ako to platilo v minulosti.

Vitamín D je vitamín rozpustný  v tuku. Môžu byť stanovené dve formy vitamínu D v krvi : 25-hydroxy-vitamín D a 1,25dihydroxy-vitamín D.

25-hydroxy-vitamín D je majoritná forma v krvi, ktorú vyšetrujeme aj v MEDY.

Cena vyšetrenia pre samoplatcov je 21 EUR. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom alebo osobne počas pracovných dní do 15 hodiny na Bajzovej 4.

 

 

 

 

 

 

NOVÝ TEST

PANKREATICKÁ ELASTÁZA sa vyšetruje zo vzorky stolice ( asi 100 mg). AK pacient užíva lieky je to potrebné uviesť ana žiadanke. Presnejšie je vyšetrenie ak je možné vynechať liečbu 48 hodín. Hnačkovitá stolica sa nevyšetruje.

V prípade, že vzorka nie je odoslané hneď do laboratória uskladňuje sa v chlade.
Pri vyšetrení cez ZP môžu vyšetrenie indikovať lekári so špecializáciou 001, 003, 007, 048, 050, 060, 153, 154, 156.
Pre samoplatcov je cena vyšetrenia 12 EUR

 

VYŠETRENIE DROG V MOČI

 

Zavedením skríningového vyšetrenia najviac používaných drog v moči sme reagovali na aktuálnu situáciu v oblasti drogovej závislosti. Spolupracujeme s detským psychiatrickým zariadením ale aj pediatrami a inými lekármi.

Toto vyšetrenie je možné aj bez poukazu od lekára na priamu platbu. Túto formu často využívajú rodičia, ktorí majú podozrenie na používanie drog u svojich detí.

Cena vyšetrenia 10 drog v moči je 24 EUR. Bližšie informácie o teste nájdete v ľavom bloku Katalóg testov pod názvom DROGY alebo konkrétne k jednotlivým drogám abecedne.

Ide o rýchle a jednoduché vyšetrenie moča. Výsledok testu môže byť negatívny alebo vzorka je reaktívna.

Reaktívnu vzorku je potrebné vyšetriť presnejšími metódami, aby sa vyvrátila alebo potvrdila prítomnosť drog v moči.

BIOMARKER hsCRP - spoľahlivý, rýchly a lacný

 

Pri primárnej stratifikácii sa vyšetrujú rizikoví pacienti a pri sekundárnej pomáha vyšetrenie pre stanovenie prognózy pacientov, určenie liečby a sledovanie liečby statínmi.
Okrem toho má hsCRP svoju úlohu pri diagnostike srdcového zlyhania, predsieňovej fibrilácie, arteriálnej hypertenzii, patológii srdcových chlopní, prognóze trombózy koronárneho stentu alebo restenózy.
Zatiaľ čo súčasné vedecké informácie o úlohe hsCRP v patogenéze kardiovaskulárnych chorôb ostávajú naďalej kontroverzné, súčasné direktívy ho odporúčajú ako spoľahlivý marker primárnej prevencie.
Stanovenie hsCRP sa považuje za spoľahlivú, rýchlu a lacnú metódu na stratifikáciu rizikových skupín pacientov a výberu pacientov na liečbu statínmi.
Čo sa týka sekundárnej prevencie je možné hsCRP používať na predpovedanie komplikácií ochorenia a to konkrétne stabilitu hsCRP v čase.

 

 

 

 

 

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog