ŽIADANKY   CENNÍKY   KARIÉRA   KALENDÁR   KONTAKTY

Katalóg testov Nájdi test
  # A B C D E F G H CH I J K L
  M N O P Q R S T U V Y Z Ž
DOPRAVA MATERIÁLU

Dopravu biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie a výsledkov vyšetrení lekárom zabezpečuje spoľahlivo, rýchlo a flexibilne

MEDY- services.

+ 421 55 324 95 53

doprava@medys.sk

Doprava materiálu na laboratórne vyšetrenie je dôležitou súčasťou predanalytickej fázy vyšetrenia.

Zodpovednosť za chyby v predanalytickej fáze nesie lekár - príprava pred vyšetrením, odber materiálu na vyšetrenie, indikácia správneho laboratórneho vyšetrenie, správne uskladňovanie materiálu na ambulancii lekára ).

Po prevzatí materiálu pracovníkom Dopravnej služby za chyby zodpovedá Dopravná služba.

Dopravná služba MEDY- services prepravuje materiál pri dodržaní všetkých predpisov a pravidiel zaobchádzania s biologickým materiálom počas transportu materiálu do Laboratórneho centra MEDY.

 

TRÉNING PRACOVNÍKOV DOPRAVNEJ SLUŽBY

Transport diagnostických vzoriek vykonáva pracovník, ktorý má potrebné schopnosti a vedomosti pre túto prácu.

20. októbra 2016 v sídle MEDY na Bajzovej ulici sa uskutoční tréning pracovníkov dopravnej služby. Začiatok akcie je o 14,30 v zasadačke firmy MEDY.

Okrem teoretických informácií bude súčasťou školenia aj päť praktických tréningov s aktívnou účasťou pracovníkov.

Transport diagnostických vzoriek je dôležitou časťou preanalytickej fázy laboratórneho vyšetrenia .

Ak chceme zlepšiť výsledky laboratórnych testov musíme venovať zvýšenú pozornosť  tejto činnosti.
Súčasťou školenia je aj vedomostný test.

Laboratórna diagnostika ALERGIE má OBMEDZENIA

Klinickí lekári aj pracovníci laboratórií by mali byť dobre informovaní o podstatných problémoch, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú pri používaní na trhu dostupných laboratórnych testov na stanovenie špecifických IgE.

Výsledky testov stanovenia špecifických IgE pri použití rozdielnych systémov testov nie je možné ľahko porovnať medzi sebou.

Neexistuje systém medzinárodných štandárd ani pre alergény ani pre protilátky použité v týchto testoch. Nedajú sa vylúčiť drobné odchýlky medzi rozličnými systémami testov. Všeobecne identické výsledky u rozličných pacientov neznamenajú identické klinické manifestácie.

 

čítať ďalej »

CD57+NK bunky - MARKER BORELIÓZY

 

CD57+NK bunky - MARKER BORELIÓZY

CD57+NK bunky sa stanovujú v plnej krvi metódou prietokovej cytometrie. Niektorí autori potvrdili, že v chronickom štádiu Lymskej boreliózy je počet týchto buniek značne znížený.

 

Čo je to Lymská borelióza?

Je to infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie – borélie. Má známy klinický priebeh a jednotlivé štádia. Diagnostika však nie je dodnes jednoduchá.

čítať ďalej »

RÝCHLA A SPRÁVNA DIAGNOSTIKA CHRÍPKY

Jeseň je v plnom prúde ale musíme myslieť aj na príchod zimných mesiacov. Vtedy narastá počet ľudí s príznakmi ochorenia hormých a dolných dýchacích ciest. Nádcha, kašeľ, zvýšená teplota až horúčka bolesť celého tela, potenie, ale aj zvracanie. Naokolo sú všetci chorí.

Ambulancie lekárov sú preplnené. Okrem infekcii spôsobenými vírusmi zo skupiny adenovírusov, rinovírusov hrozí aj závažné infekčné vírusové ochorenie typické pre zimné mesiace - chrípka( influenza )

 

 

čítať ďalej »

AKO RIEŠIŤ PROBLÉMY PRI INTERPRETÁCII VÝSLEDKOV SÉROLOGICKÝCH VYŠETRENÍ?

 

Najčastejšie chyby pri interpretácii sérologických výsledkov:

 

1. Nález protilátok sa považuje za diagnostický. Avšak nález protilátok nie je s diagnózou totožný. Nález protilátok svedčí o tom, že organizmus bol v kontakte s určitým mikrobiálnych agens niekedy počas života. Ani to však nemusí platiť ak vznikla skrížená reaktivita pri sérologickom teste.

 

2. Negatívny nález protilátok nevylučuje, že organizmus infekciu neprekonal. Je to preto, lebo imunologická odpoveď pacienta nemusí byť dostatočná, vzorka na vyšetrenie nebola odobratá v spávnom čase alebo test nebol dostatočne citlivý.

 

3. Vstup titra protilátok alebo prítomnosť protilátok považujeme za niečo patologické, čo je potrebné liečiť. Ale tu platí známe: neliečime protilátky ale chorobu. Sú však infekcie pri ktorých pozitivita protilátok musí viesť k aktívnej liečbe (HIV, Syfilis a i.).

čítať ďalej »

JE SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIE IBA VYŠETRENIE SÉRA?

 

SÉRUM je nebunková zložka krvi a vzniká po vyzrážaní plnej krvi a následnom odstránení krvného koláča. Zloženie séra je rovnaké ako zloženie krvnej plazmy. Ale vzhľadom k tomu, že pri tvorbe séra prebieha zrazenie krvi nebude obsahovať fibrinogén a niektoré zrážacie faktory.

 

čítať ďalej »

LABORATÓRNE TESTY A CHRÍPKA

Na rýchle odlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie dobre poslúži stanovenie C – reaktívneho proteínu v sére (CRP). Na podrobnejšie stanovenie infekčného agens sú vhodné rýchle mikrobiologické testy a sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusu chrípky (influenzy).
 

čítať ďalej »

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky TEST MESIACA

PROTILÁTKY PROTI VÍRUSU HEPATITÍDY A

Vírus hepatitídy A spôsobuje infekčný zápal pečene. Zdrojom infekcie je človek.  Infekcia sa prenáša priamym kontaktom ( choroba "špinavých rúk") alebo nepriamo (kontaminovaná voda). Inkubačná doba je 4 týždne.

MEDY PONÚKA 2 typy vyšetrení: HAV protilátky celkové a HAV protilátky v triede IgM. Protilátky sa stanovujú v sére.

 

SÚBOR LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ PRI DIAGNOSTIKE BORELIÓZY

Stanovenie protilátok proti Borrelia burgdorferi sensu lato

metódou ELISA v triede IgG a IgM
metódou WESTERNBLOT v triede IgG a IgM

Stanovenie protilátok proti Borrelia sp. a Anaplasma phagocytophila v triede IgG a IgM metódou WESTERNBLOT

Stanovenie buniek CD57+NK prietokovou cytometriou

 

 

 

 

 

 

PREVENTÍVNE LABORATÓRNE VYŠETRENIE VÁŠHO ZVIERATKA

OKTÓBER je vhodný mesiac na preventívne laboratórne vyšetrenie Vášho domáceho zvieratka.

Základné hematologické a biochemické testy môžu odhaliť skryté zápalové ochorenie alebo počínajúce ochorenie dôležitých orgánov ako sú pečeň, obličky a pankreas.
Veterinárny lekár Vám poradí aké laboratórne testy by boli vhodné.

 

 

Tento mesiac pre Vás MEDY pripravilo cenovo výhodné skupiny preventívnych testov.

 Základné hematologické a biochemické vyšetrenia v krvi a moči v cene 17,50 EUR v období od 20.10. do 20.11.2016  v cene 15 EUR. 

ZÁLEŽÍ NÁM NA ZDRAVÍ VAŠICH DOMÁCICH MILÁČIKOV.

Viac informácií na telefónnom čísle +42155 324 9561 

  

 

 

 

 

 

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog