ŽIADANKY   CENNÍKY   KARIÉRA   KALENDÁR   KONTAKTY

Katalóg testov Nájdi test
  # A B C D E F G H CH I J K L
  M N O P Q R S T U V Y Z Ž
20 rokov MEDY s.r.o.

 

        HISTÓRIA MEDY s.r.o.

                   1996 - 2016

MEDY je dnes moderné centrálne diagnostické pracovisko s laboratóriami vo všetkých základných odboroch laboratórnej medicíny a rádiodiagnostickým centrom v dvoch lokalitách Košíc.

V rámci 20. výročia MEDY pripravuje pre svojich klientov a spolupracujúce spoločnosti sprievodné akcie, o ktorých Vás bude pravidelne informovať.

       ĎAKUJEME VÁM  -  STE S NAMI UŽ DVADSAŤ ROKOV.

1999

 

MEDY otvára Centrálne laboratórne pracovisko na poliklinike Východ v Košiciach.

Lekárom začalo poskytovať laboratórne vyšetrenia v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, laboratórna imunológia a alergiológia a klinická mikrobiológia.

 

BAJZOVA ULICA

Výsledek obrázku pro bajzova ulica košice historia

V centre Košíc prechádzame nenápadnou uličkou nesúcou meno po slovenskom obrodeneckom spisovateľovi Jozefovi Ignácovi Bajzovi (1755-1836). Možno si spomenieme aj na jeho úsilie o vzostup slovenského národného povedomia a neúspešný pokus o kodifikáciu slovenského jazyka.

V minulosti však niesla táto ulička meno košického mešťanostu Františka Rimanóczyho.

Dnes sa na Bajzovej ulici č.4 nachádza sídlo a centrálne laboratóriá MEDY s.r.o.

Prišla JAR a s ňou ALERGIA

Cítite sa unavení, máte pocit upchatého nosa alebo máte vodnatý výtok z nosa, svrbia Vás oči, pokašliavate ?  Možno sa u Vás ozvali príznaky alergie.

Privítali Vás podobné ťažkosti po prvýkrát práve teraz ?

Máme pre Vás dobrú správu. Aj v tomto období je možná diagnostika alergie pomocou krvných testov. V sére pacienta sa stanovia alergénšpecifické imunoglobulíny E. Stačí na to iba malé množstvo krvi. Výsledok vyšetrenia je dostupný do 7 dní od odoslania krvi do laboratória. Vyšetrenie môže indikovať lekár imunológ-alergológ, ale je možné vyšetriť tento parameter aj bez žiadanky od lekára na priamu platbu.

 
 

 

čítať ďalej »

MINIMUM LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA

 

LABORATÓRNE VYŠETRENIE podáva informácie o procesoch, ktoré prebiehajú v organizme a ich zmenách ( fyziologických aj patologických).

Prebieha v troch fázach:

1. PREDANALYTICKÁ  FÁZA vyšetrenia začína prípravou pacienta na odber a následným odberom materiálu na laboratórnu analýzu.Odobratý materiál sa uskladňuje a transportuje do laboratória za presne určených podmienok.

2. ANALYTICKÁ FÁZA vyšetrenia je samotná laboratórna analýza odobratého materiálu.

3. POSTANALYTICKÁ FÁZA vyšetrenia je  fázou spolupráce laboratória a lekára, ktorý analýzu materiálu indikoval. Dochádza k doručeniu výsledkov analýzy lekárovi a ku klinickej interpretácii výsledkov analýzy.

čítať ďalej »

RÁDIODIAGNOSTICKÉ CENTRUM MEDY

 

RÁDIODIAGNOSTICKÉ CENTRUM MEDY rozšírilo v decembri 2015 poskytovanie rádiodiagnostických vyšetrení na poliklinike na sídlisku nad Jazerom v Košiciach.

Ponúkame pracovné miesto pre LEKÁRA - RÁDIOLÓGA. Termín nástupu, pracovné a platové podmienky dohodou.

Pracovná pozícia nie je vhodná pre absolventov a lekárov bez praxe v odbore rádiológia.

Ak máte záujem v roku 2016 pracovať v kolektíve MEDY kontaktujte nás emailom oleta@medy.sk.

Aktualizácia 7. marec 2016

čítať ďalej »

PREČO JE DÔLEŽITÉ RÝCHLE A SPRÁVNE DIAGNOSTIKOVAŤ CHRÍPKU

 

Chrípka (influenza) je vírusové infekčné ochorenie. Patrí k sezónnym chorobám.

 

S príchodom zimných mesiacov narastá počet ľudí s príznakmi, ktoré sú podobné ako u menej závažných ochorení dýchacích ciest tak aj u veľmi závažných ochorení (vtáčia chrípka alebo SARS).

 

Bolesť celého tela, slabosť, potenie, horúčka, bolesť hrdla, u detí často napínanie na zvracanie alebo zvracanie. To sú príznaky chrípky. Najčastejšie začínajú 1 až 4 dni po kontakte s vírusom.

 

Prečo je dôležitá rýchla a presná diagnostika chrípky?

čítať ďalej »

AKO RIEŠIŤ PROBLÉMY PRI INTERPRETÁCII VÝSLEDKOV SÉROLOGICKÝCH VYŠETRENÍ?

 

Najčastejšie chyby pri interpretácii sérologických výsledkov:

 

1. Nález protilátok sa považuje za diagnostický. Avšak nález protilátok nie je s diagnózou totožný. Nález protilátok svedčí o tom, že organizmus bol v kontakte s určitým mikrobiálnych agens niekedy počas života. Ani to však nemusí platiť ak vznikla skrížená reaktivita pri sérologickom teste.

 

2. Negatívny nález protilátok nevylučuje, že organizmus infekciu neprekonal. Je to preto, lebo imunologická odpoveď pacienta nemusí byť dostatočná, vzorka na vyšetrenie nebola odobratá v spávnom čase alebo test nebol dostatočne citlivý.

 

3. Vstup titra protilátok alebo prítomnosť protilátok považujeme za niečo patologické, čo je potrebné liečiť. Ale tu platí známe: neliečime protilátky ale chorobu. Sú však infekcie pri ktorých pozitivita protilátok musí viesť k aktívnej liečbe (HIV, Syfilis a i.).

čítať ďalej »

KALPROTEKTÍN v stolici

Moderné laboratórne vyšetrenie v gastroenterológii

Kalprotektín je bielkovina, ktorá sa nachádza v leukocytoch. Koncentrácia kalprotektínu v stolici slúži na odhadnutie prítomnosti a závažnosti zápalového procesu v črevách. Čím viac je v stolici kalprotektínu, tým viac leukocytoch sa vyskytuje v stene čriev a tým je teda zápalový proces rozsiahlejší.

čítať ďalej »

Laboratórne testy v diagnostike hypertenzie

Laboratórne vyšetrenia indikované pri diagnostike artériovej hypertenzie sú zamerané na zistenie rizikových faktorov hypertenzie a na zistenie príčin tzv. sekundárnej hypertenzie. 

 Za rutinné testy sa považujú vyšetrenia krvného obrazu (hodnoty hemoglobínu a hematokritu), stanovenie hladiny glukózy v sére alebo plazme nalačno, vyšetrenie parametrov lipidového metabolizmu (cholesterol, LDL, HDL cholesterol a triglyceridy), koncentrácie sérových elektrolytov (Na, K) a sérového kreatinínu.

Medzi rutinné testy patrí chemický rozbor moča a vyšetrenie močového sedimentu mikroskopicky.

čítať ďalej »

SPRÁVNY TEST PRE KONKRÉTNEHO PACIENTA

 

Život je krátky, umenie dlhé, príležitosť prchavá, pokusy neisté, rozhodovanie neľahké..... a napriek tomu musíme liečiť... jeden z mnohých prekladov slov, ktoré vraj vyriekol už Hippokrates.

 

Veľké množstvo a zložitosť laboratórnych klinických testov a neustále narastajúca rýchlosť zavádzania stále nových a nových testov. To je jeden z faktorov, ktorý prináša neistotu a výzvy do ambulancií lekárov primárneho kontaktu.

Ako vybrať správny, bezpečný, efektívny laboratórny diagnostický test pre konkrétneho pacienta?

 

A naviac test, ktorý nebude finančne nákladný, jeho výsledok príde v diagnostickom procese včas a lekár nebude pociťovať neistotu pri  klinickej interpretácii výsledku tohto testu?

čítať ďalej »

Aké metódy sa dajú použiť pre stanovenie glomerulovej filtrácie obličiek (GF)?

♦ Klírens endogénneho kreatinínu je priama ale nespoľahlivá metóda. Príčinou je často sa vyskytujúci nesprávny zber moču pacientom.

♦ Odhad eGF-C-G rovnica bola bežne používaná, ale dnes obsolentná metóda

♦ Odhad eGF-MDRD z rovnice

♦ GF MDRD (rozšírená)

čítať ďalej »

Preventívne prehliadky a laboratórne vyšetrenia

Lekár objednávajúci laboratórne vyšetrenia v rámci zákonom stanovených preventívnych prehliadok (v tabuľkách preventívna starostlivosť) uvedie na žiadanke diagnózu preventívna prehliadka (používajte výhradne diagnózy MKCH-10-SK-2013).

Ak lekár objednáva laboratórne vyšetrenia nad rámec preventívnej prehliadky, uvedie na žiadanke druhú diagnózu, na základe ktorej boli ďalšie laboratórne vyšetrenia ordinované. Ak lekár neuvedie druhú diagnózu, budú laboratóriu preplatené iba výkony v rámci preventívnej prehliadky.

 

čítať ďalej »

Rýchla pomoc pri diagnostike chrípky

Na rýchle odlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie dobre poslúži stanovenie C – reaktívneho proteínu v sére (CRP). Na podrobnejšie stanovenie infekčného agens sú vhodné rýchle mikrobiologické testy a sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusu chrípky (influenzy).
 

čítať ďalej »

ŽELEZO - ochranný alebo rizikový faktor ischemickej choroby srdca?

V júli 2013 vyšlo v časopise Nutrients zaujímavé zhrnutie doteraz publikovaných štúdií o železe s názvom ,,Železo: Ochranný alebo rizikový faktor kardiovaskulárneho ochorenia? Stále kontroverzné."

čítať ďalej »

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky TEST MESIACA

 

 

Glykovaný hemoglobín - HbA1C

 

Glykovaný hemoglobín je laboratórny parameter vhodný na monitorovanie hladiny glukózy v sére u pacientov s diabetes mellitus počas dlhšieho obdobia. Je tiež vhodný na stanovenie prognózy vývinu komplikácií cukrovky.

Glykovaný hemoglobín odráža priemernú hladinu glykémie počas obdobia 2 - 3 mesiacov pred jeho stanovením.

 

TESTY U ZVIERAT

 

MEDY má už dvadsaťročné skúsenosti s veterinárnou laboratórnou diagnostikou.

Pri výbere vhodných biochemických, hematologických, imunologických a mikrobiologických laboratórnych testov u zvierat
Vás MEDY informuje na čísle

+42155 324 95 61

Dopravu biologického materiálu a  doručenie výsledkov testov
( FORMU SI ZÁKAZNÍK VYBERIE ) spoľahlivo pre MEDY zabezpečuje

 

www.medys.sk

+42155 324 95 53 

 mailto:doprava@medys.sk

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog