ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Apolipoproteín B/ ApoB

Stanovenie apolipoproteínu B v sére

Apolipoproteíny sú súčasťou lipoproteínov v krvi. Transportujú lipidy krevným riečiskom. Tukové zložky lipoproteínov nie sú rozpustné vo vode ale apolipoproteíny sú toho schopné.

Apolipoproeín B je súčasťou LDL cholesterolu a jeho množstvo úzko súvisí s hladinou tohto cholesterolu.

Apolipoproteín B má dve formy a to formu s nízkou molekulovou hmotnosťou ( B-48) , ktorá sa zúčastňuje pri tansporte lipidov z potravy a dormu s vysokou molekulovou hmotnosťou ( B-100) zúčastňujúcu sa transportu lipidov vo vnútornom prostredí, teda z pečene.

Pri vyšetrení sa stanovuje apolipoproteín B-100.

LDL cholesterol sa niekedy vypočítava z nameraných hodnôt ostatných parametrov lipidového profilu, ale hodnota apolipoproteínu B by sa mala merať priamo.

Vyšetrenie celkového cholesterolu, LDL a HDL cholesterolu a apolipoproteínu B vypovedá o riziku srdcovocievných ochrení.

 

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog