ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Vírusové hepatitídy / protilátky

Laboratórna diagnostika vírusových hepatitíd - súbor testov

HEPATITÍDA  A:

Protilátky proti vírusu hepatitídy A ( HAV ) celkové a v triede IgM
Vírus hepatitídy A spôsobuje vírusový zápal pečene. Zdrojom infekcie je človek, infekcia sa prenáša priamym stykom alebo nepriamo kontaminovanou vodou. Inkubačná doba je 4 týždne.

 

HEPATITÍDA B:

Protilátky proti nukleokapsidovému ( core ) antigénu HBV (  anti - HBc) celkové a v triede IgM 

HBcAg  je hlavnou jadrovou časticou vírusu hepatitídy B. Pri primárnej infekcii sú anti-HBc IgM protilátky jedným z prvých markerov vírusovej hepatitídy B, ktoré sa objavujú v sére pacientov spoločne alebo ľahko oneskorené za HBsAg. Vírus hepatitídy B  spôsobuje vírusový zápal pečene. Zdrojom vírusu je človek. Prenos je možný parenterálne, podaním krvných derivátov a krvi, pohlavným stykom a pri pôrode.

Protilátky proti "e" antigénu HBV ( anti HBe ) príznakom spomalenej vírusovej replikácie a je všeobecným znakom dobrej klinickej prognózy. Antigén e hepatitídy B (HBeAg) sa nachádza v hepatocytoch počas proliferácie HBV. Tento antigén sa objavuje v sére v priebehu akútnej infekcie a je spojený s prítomnosťou väčšieho množstva vírusových častíc. Pri zotavovaní z akútnej HBV infekcie je to prvý sérologický marker, ktorý vymizne a je nahradený príslušnou protilátkou anti-HBe. Môžu sa však vyskytovať aj akútne a perzistujúce HBV infekcie bez detegovateľného HBeAg.

Dôkaz antigénu " e "  vírusu hepatitídy B  / HBeAg
HBeAg je produktom génu pre-C/C, bol nájdený v hepatocytoch počas proliferácie vírusu hepatitídy B. Po proteolytickom štiepení je HBe vylučovaný v podobe voľných proteínov, mimo vírusové častice do séra. Prítomnosť HBeAg signalizuje aktívnu vírusovú replikáciu a vo vzorke séra indikuje infekčný stav. HBeAg sa objavuje v rannom štádiu infekcie hepatitídou B a jeho pretrvávanie ( dlhšie ako mesiac) je známkou zvýšeného rizika patologického stavu pečene spôsobeného replikáciou vírusu.

Anti - HBs  protilátky proti povrchovému antigénu hepatitídy B Prítomnosť protilátok proti povrchovému antigénu hepatitídy B je dôležitým faktorom pri diagnóze infekcie vírusom hepatitídy B (HBV). Protilátka HBs je špecifická protilátka namierená proti povrchovému antigénu vírusovej hepatitídy B (HBsAg). Je znakom prebehnutej infekcie, kedy vírus už nie je v organizme prítomný a nemôže dôjsť k prenosu infekcie na iné osoby. Protilátka anti-HBs chráni organizmus pred nákazou vírusom hepatitídy B.

Dôkaz povrchového antigénu HBV /  HBsAg  (Hepatitis B surface Antigen )
HBsAg je povrchový antigén HBV. Tvorí obal HBV a jeho prítomnosť v krvi znamená práve prebiehajúcu vírusovú hepatitídu B a aktívnu replikáciu vírusu.

HEPATITÍDA C:

Protilátky proti vírusu hepatitídy C ( HCV )
HCV  je jeden z vírusov, ktoré spoločne spôsobujú najväčšiu časť prípadov vírusovej hepatitídy. Ide o jednovláknový RNA vírus zo skupiny flaviviridae. Vírusová hepatitída C je dnes celosvetovým problémom, pretože veľmi často vedie ku chronickej hepatitíde, vývoju pečeňovej cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu.

HEPATITÍDA  E:

Protilátky  proti vírusu hepatitídy E ( HEV ) v triede IgG a IgM
HEV patrí do skupiny Hepeviridae. Spôsobuje jednu z najčastejších príčin fekálno - orálne získanej hepatitídy na svete. Klinický obraz vírusovej hepatitídy spôsobenej HEV je podobný ako u HAV. Na diagnostiku slúži test stanovnia protilátok proti HEV.

 

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog