ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

SONOGRAFICKÉ VYŠETRENIE - BEZPEČNÉ A NEBOLESTIVÉ

Sonografické alebo ultrasonografické (USG) vyšetrenie využíva na zobrazenie orgánov ultrazvukové vlny. Pri vyšetrení sa používa malá sonda a gél, ktorý sa nanáša priamo na kožu. Nepoužívajú sa RTG lúče a pacient nie je vystavený radiácii.

Pred samotným vyšetrením sú pre vyšetrujúceho lekára veľmi dôležité údaje o zdravotnom stave pacienta a dôvode, pre ktoré mu bolo toto vyšetrenie ordinované. Preto je dôležité uviesť podrobne tieto údaje na žiadanke, alebo pripojiť potrebné údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta.

 

RADY PRED USG VYŠETRENÍM BRUCHA
1. Oblečte sa pohodlne, aby ste mohli ľahko uvoľniť oblasť brucha počas vyšetrenia.
2. Pred vyšetrením žlčníka, pečene, sleziny a pankreasu: večer pred vyšetrením nejedzte jedlá, ktoré obsahujú tuk a potom 8 – 12 hodín hladujte.
3. Pred vyšetrením obličiek vypite 6 pohárov vody a nejedzte potraviny, ktoré zvyšujú plynatosť.
4. Pred USG vyšetrením by ste mali hladovať preto, lebo nestrávená potrava môže blokovať sonografické vlny a sťažovať techniku získania čistého obrazu.
5. Môžete piť tekutiny a užívať svoje lieky.

 

AKO PREBIEHA USG VYŠETRENIE
Lekár Vás požiada aby ste si uvoľnili šaty vo vyšetrovanej oblasti, prípadne aby ste sa vyzliekli. Potom Vám aplikuje špeciálny gél na brucho a priloží sondu, ktorou Vás bude vyšetrovať. Vyšetrenie je nebolestivé a trvá okolo 30 minút. Niektorí pacienti môžu pociťovať určitý dyskomfort (nepohodlné ležanie, dĺžka vyšetrenia a pod.). Preto je dôležité obliecť sa pohodlne a uvoľniť sa počas vyšetrenia.

 

AKO SA SPRÁVAŤ PO USG VYŠETRENÍ
Počas vyšetrenia s Vami lekár komunikuje a požiada Vás o zmenu polohy, dychu a podobne, ktorá mu umožní kvalitnejšie vyšetriť. Po ukončení vyšetrenia musí lekár napísať presnú správu o vyšetrení pre Vášho ošetrujúceho lekára a preto nebuďte netrpezliví. Ide o veľmi dôležitú časť vyšetrenia, ktorá si vyžaduje sústredenie lekára. Po vyšetrení nemáte žiadne obmedzenia a Váš deň bude prebiehať ako vždy.

 

USG VYŠETRENIE JE PRE PACIENTA BEZPEČNÉ – NEBOLESTIVÉ – VÝSLEDOK VYŠETRENIA POMÁHA PRI RÝCHLEJ A KVALITNEJ DIAGNOSTIKE OCHORENÍ.

 K JEHO KVALITE PRISPEJETE AJ DODRŽANÍM NAŠICH RÁD.

Ak sa chcete objednať na USG vyšetrenie volajte č.+ 421 55 6712 747,
+ 421 55 6712 740 / 118

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog