ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

tTG/Tkanivová transglutamináza / protilátky

tTG /  protilátky proti tkanivovej transglutamináze v  triede IgA

Enzým tkanivová transglutamináza ( tTG ) je patogenetický faktor celiakie, ktorý sa zúčastňuje na deaminácii peptidov gliadínu. 

Vyšetrenie protilátok proti tTG má porovnateľnú diagnostickú hodnotu ako stanovenie protilátok proti endomýziu ( EMA ). Senzitivita testu je skoro 100%, špecificita 88-89%. Je to vhodný marker na sledovanie diéty bez príjmu gluténu.

 

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog