ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Laboratórna medicína: Ako interpretovať NOAC?

Pribúdanie pacientov so srdcovocievnymi chorobami neustále otvára klinickú otázku:
Ako balancovať medzi inhibíciou trombogenézy a krvácaním (medzi hemostázou a trombózou, medzi stupňom antikoagulancie a rizikom vzniku trombózy)?
 
Napriek tomu, že dodnes najviac užívaným antikoagulanciom je Warfarín sústreďme pozornosť na NOAC – nové perorálne antikoagulanciáIch výhodou je, že nemusia byť nevyhnutne laboratórne monitorované a spôsobujú menej nežiadúcich krvácaní.
NOAC účinkujú ako priame inhibítory trombínu (dabigatran, PRADAXA®) a priame inhibítory aktivovaného faktora Xa (rivaroxaban, XARELTO a apixaban,ELIQUIS).
 
Vhodné laboratórne testy pri liečbe novými perorálnymi antikoagulanciami
PRADAXA
nie je síce nutnosť monitorovania, ale v špecifických situáciach ako je akútna operácia, predávkovanie, krvácanie do kritickej oblasti, identifikácia pacientov so zvýšeným rizikom krvácania spôsobeným nadmernou expozíciou dabigatranu je laboratórna kontrola možná.
 
Nešpecifické testy - APTT a TT
APTT (aktivovaný parciálny tromboplastínový čas) - približný údaj o intenzite antikoagulačného účinku dabigatranu. Pre pacientov s krvácaním alebo jeho rizikom je test vhodný na určenie nadmernej antikoagulačnej aktivity dabigatranu.
APTT > 80 sekúnd alebo predĺženie na 2 -3 násobok pri minimálnej koncentrácii znamená zvýšené riziko krvácania
APTT - predĺženie na 1,5 násobok v čase minimálnej koncentrácie dabigatranu pri dávkovaní 2x denne 150 mg je očakávaná úroveň antikoagulancie
TT ( trombínový čas ) - priame meranie aktivity trombínu je vhodné na kontrolu či je dabigatran prítomný. Je to vysokocitlivý test.
TT - normálne hodnoty znamenajú, že nie je klinicky významný účinok dabigatranu
 
Špecifické testy Hemoclot – dilutovaný trombínový čas – test inhibítorov trombínu - stanovenie kvantitatívnej hladiny dabigatranu
Dôležitý je čas odobratia krvi na vyšetrenie! Musíte vedieť, kedy pacient užil poslednú dávku Pradaxy a odobrať materiál na laboratórne vyšetrenie v dobe minimálnej koncentrácie lieku, to znamená pred použitím ďalšej dávky.
 
XARELTO, ELIQUIS
PT (prombínový čas) na sledovanie ovplyvnenia koagulácie. Týmito liekmi je parameter ovplyvňovaný úmerne k podanej dávke. Dôležité je včas odčíť hodnoty PT bez kalibrátorov počas niekoľkých sekúnd, pretože INR (medzinárodný normalizovaný pomer) je kalibrovaný a validovaný iba pre kumaríny a preto sa dá použiť pre iné antikoagulanciá iba s určitou primeranou presnosťou.
Najviac je ovplyvnená aktivita anti-faktora Xa.
 
APTT a TT sú nevhodné testy!

 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog