ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Novinka v diagnostike Lymskej boreliózy

Čo je to Lymská borelióza?

Je to infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie – borélie. Má známy klinický priebeh a jednotlivé štádia. Diagnostika však nie je dodnes jednoduchá.
 
Základným laboratórnym diagnostickým testom pri podozrení na boreliózu je stanovenie protilátok proti boreliam v sére. Pretože jednotlivé metódy, ktoré sa na stanovenie používajú (ELISA, imunoblot) nie sú štandardizované, nie je možné porovnávať výsledky získané rôznymi testovacími súpravami v odlišných laboratóriách. Po pozitívnom výsledku pri ELISA teste sa doporučuje konfirmovať (potvrdiť) ho metódou imunoblotu. Avšak aj táto konfirmácia nemusí byť dostatočne priekazná, pretože výrobcovia používajú v ELISA teste a imunoblote rozdielne antigény baktérie. A tak môže vzniknúť situácia, keď vysoko pozitívny výsledok v ELISA teste môže byť následne negatívny v imunoblote, pričom môže ísť o falošnú negativitu testu.
Negatívny sérologický test nevylučuje boreliózu. Pozitívny sérologický nález svedčí o tom, že pacient bol infikovaný boreliami. Jednorázovým vyšetrením však nie je možné určiť o akú formu infekcie ide (aktívna, latentná).

Laboratórna diagnostika infekcie boreliami je vhodná pri výskyte klinických príznakov, ktoré sú charakteristické pre lymskú boreliózu. Pri potvrdení infekcie sa potom využívajú laboratórne testy na monitorovanie liečby, avšak úspešnosť liečby je možné posudzovať iba na základe klinických príznakov.
 
Čo je nového v diagnostike lymskej boreliózy?
 
Nedá sa odpovedať jednoznačne. Už dlho je totiž známe, že bunková (celulárna) odpoveď imunitného systému organizmu je rýchlejšia a dynamickejšia ako odpoveď sprostredkovaná protilátkami. Je teda možné použiť testy špecifickej bunkovej imunity pri diagnostike aktívnej boreliovej infekcie? Ak áno, tak ktoré?
 
Najsľubnejší je tzv. LTT test – test transformácie lymfocytov. Tento test je výrazne pozitívny už v skorom štádiu boreliovej infekcie a tiež pri štádiu erythema migrans a následne po 4 – 6 týždňoch antibiotickej liečby dochádza k negativite LTT alebo výraznému zníženiu LTT. Čo sa týka konkrétnej metódy doporučuje sa EliSpot test, pri ktorom sa meria indukcia cytokínovej syntézy na bunkovej úrovni. Diagnostiku týmto testom je potrebné ešte overiť inými metódami.

CD57+NK
bunky sa stanovujú v plnej krvi metódou prietokovej cytometrie. Niektorí autori potvrdili, že v chronickom štádiu Lymskej boreliózy je počet týchto buniek značne znížený.
 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog