ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Pacient - aktívny člen tímu

Jednoduchá a najdôležitejšia cesta ako byť zdravý je stať sa AKTÍVNYM členom tímu, ktorý sa stará o Vaše zdravie.

 

Najlepšia cesta k získaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti je nájsť a použiť vhodnú informáciu a vziať aktívnu úlohu v celom procese, ktorý rozhoduje o zdravotnej starostlivosti.


Ďalšie informácie Vám pomôžu pri Vašom rozhodovaní o vhodnom laboratórnom vyšetrení.

 

Čo môžete v tejto fáze urobiť?

 

Pri odbere a odosielaní materiálu na laboratórne vyšetrenie sa opýtajte, ktoré testy boli ordinované a na čo slúžia. Pozrite sa či je laboratórium, do ktorého sa materiál odosiela akreditované.

 

Čo sa týka výsledkov laboratórneho vyšetrenia nespoliehaj sa na to, že žiadne správy od svojho lekára sú dobré správy a radšej zavolajte a informujte sa o výsledkoch vyšetrenia.

 

Ak si lekár myslí, že je určitý nesúlad medzi výsledkom laboratórneho vyšetrenia a zdravotným stavom požiadajte o opakované laboratórne vyšetrenie.

 

POCHOP VÝSLEDKY LABORATÓRNEHO TESTU

O výsledku laboratórneho testu sa dozviete zvyčajne od svojho lekára. Ak o to požiadate umožní Vám urobiť si kópiu laboratórneho výsledku.

 

Avšak takýto výstup je určený pre lekára a tak často pacient nerozumie číselnému výsledku testu a teda nevie, čo to znamená pre jeho zdravie.

 

Kvalita a hodnota laboratórneho vyšetrenia závisí však od viacerých rozdielnych faktorov. Jednoducho to môžeme zhrnúť takto:

 

Kvalitný výsledok testu znamená vybrať vhodný test pre správneho pacienta v správnom čase.

 

Jednou z ciest ako umožniť správne pochopiť výsledky laboratórneho testu pacientom je poskytovať mu špeciálny výsledkový list, v ktorom okrem číselného výstupu je uvedený aj popis lekárom špecialistom v laboratórnej medicíne. V tomto popise sú údaje potrebné pre pochopenie výsledku a určenie ďalšieho postupu.

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog