ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

VYŠETRENIA RDG

Rádiologické vyšetrenia - ultrasonografické vyšetrenia
 
Odborná garantka a vedúca oddelenia
MUDr. Tatiana Olekšáková
 
Vedúci rádiologický asistent
Ján Jurčák
 
Kontakt
 + 421 55 6712 568

rtg@medy.sk
 
MEDY poskytuje štandardné spektrum
  • rádiologických - skiagrafických metód
  • ultrazvukových zobrazovacích metód (realizovaných na jednom z najmodernejších ultrazvukových prístrojov firmy Esaote)

Príprava pacienta na rádiodiagnostické alebo ultrasonogracfické vyšetrenie

Pacient prichádza na vyšetrenie s úplne vyplnenou žiadankou od odosielajúceho lekára. Je vhodné priniesť zdravotnú dokumentáciu, výsledky predchádzajúcich vyšetrení súvisiacich s požadovaným vyšetrením, alebo dostupnú obrazovú dokumentáciu. Za vhodnú prípravu a zrozumiteľné poučenie pacienta zodpovedá odosielajúci lekár. Na väčšinu vyšetrení nie je potrebné sa vopred objednať, vykonávajú sa priebežne v pracovnej dobe. Na vyšetrenia s podaním kontrastnej látky a ultrasonografické vyšetrenia je nutné sa vopred objednať osobne, alebo telefonicky.
Pred vyšetrením je nutné odstrániť kovové predmety – najmä v tej oblasti, ktorá sa bude vyšetrovať.

Ak ste tehotná alebo je podozrenie na tehotenstvo vyšetrenie sa smie vykonať iba pri život ohrozujúcich stavoch. Ak ste kojaca matka do veku 7 mesiacov vášho dieťaťa, je vhodnejšie vyšetrenie odložiť, ak je to možné.
Informáciu o možnej gravidite a kojení je nutné oznámiť obsluhujúcemu personálu ešte pred začatím vyšetrenia!

Ako sa pripraviť na ultrasonografické vyšetrenie?

Brucha : Deň pred vyšetrením je vhodná diéta spočívajúca v konzumácii jedál, ktoré nevyvolávajú nafúknutie – plynatosť.

Odporúča sa hydinové mäso, ryža, ľahká polievka, bez zeleniny, pitie čaju a nesýtených minerálok. Nevhodná je konzumácia čerstvého chleba, strukovín, mliečnych výrobkov, pitie sýtených minerálok a kávy. U plynatých pacientov je vhodné podanie liekov na zníženie plynatosti –napr. Espumisan.
Ráno pred vyšetrením by ste nemali nič jesť a piť, nežuť žuvačku, nefajčiť, necmúľať cukríky. Ak pravidelne užívate lieky, môžete ich užiť a zapiť malým množstvom vody – nesýtenej, bez bubliniek.

Močového mechúra a malej panvy: 1 až 2 hodiny pred vyšetrením vypiť minimálne 0,5 l tekutiny – čaj, nesýtená voda – aby bol dostatočne naplnený močový mechúr. Pred vyšetrením sa nevymočiť.

Ciev, mäkkých časti a oblasti krku : nie je potrebná žiadna príprava pacienta pred vyšetrením.

Priebeh vyšetrení

RTG vyšetrenia sa vykonávajú priebežne, bez nutnosti predošlého objednania. Na USG vyšetrenia je vhodné  vopred sa objednať. Na vyšetrenia je potrebné predložiť úplne vyplnenú žiadanku. Ak je to možné je vhodné priniesť aj zdravotnú dokumentáciu, výsledky predchádzajúcich vyšetrení súvisiacich s požadovaným vyšetrením, event. dostupnú obrazovú dokumentáciu. Pacient by mal prichádzať na vyšetrenie riadne pripravený a poučený.

Spôsob odoslania výsledkov vyšetrenia

Po realizovanom vyšetrení je výsledok odovzdaný do rúk pacienta alebo doručený odosielajúcemu lekárovi. Po vyžiadaní lekárom sa RTG snímky zapožičajú. Na požiadanie je možné poskytnúť aj obrazovú dokumentáciu sonografického vyšetrenia. Dokumentácia vyšetrení sa archivuje, preto doporučujeme zapožičané snímky vrátiť na naše oddelenie.

 

 

 

 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog