ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť

V laboratórnom centre MEDY si môžete dať vyšetriť laboratórne testy aj bez odporúčania lekára a to na vlastnú žiadosť. Vyšetrenie hradíte Vy.
 
AKO POSTUPOVAŤ
  • Objednáte sa na laboratórne vyšetrenie na mailovej adrese medy@medy.sk alebo cez centrálu +421 55 671 27 47 budete prepojený na príslušné oddelenie, kde bude Vaša objednávka prijatá a dohodnutý termín vyšetrenia.
  • Odber môže previesť Váš lekár alebo na odber prídete do MEDY
  • Vyplníte žiadanku na dané laboratórne vyšetrenie, pričom na žiadanke označíte okienko "hradí klient ".
  • Uhradíte laboratórne vyšetrenie. Cenník vyšetrení je uvedený na www.medy.sk  - Cenníky ( horná lišta ).
  • Pracovník MEDY Vám odberie biologický materiál.
  • Výsledok vyšetrenia obdržíte v laboratóriu v dohodnutom termíne alebo podľa dohody s pracovníkom MEDY inou formou.
  • Môžete si dohodnúť konzultáciu výsledkov vyšetrení lekárom MEDY.

 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog