ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Výber laboratórneho testu

Výber testov

  • vyberte si vhodné vyšetrenia z Katalógu testov

Výber žiadanky 

  • vytlačte si žiadanku príslušného laboratórneho odboru

Vyplnenie žiadanky

  • vyplňte jednotlivé kolónky žiadanky
  • nezabudnite uviesť kód objednávajúceho lekára
  • v časti diagnóza uveďte okrem hlavnej diagnózy aj ďalšie, ktoré súvisia s klinickou interpretáciou výsledku
  • pri stanovení hladín liečiv udajte čas posledného podania lieku
  • podozrenie na infekčné ochorenie výrazne označte na žiadanke

Identifikácia vzorky

  • označte príslušnú vzorku štítkom s identifikáciou pacienta (neoznačené vzorky musíme vylúčiť z testovania)

Odovzdanie biologického materiálu

  • odovzdajte biologický materiál spolu so žiadankou dopravnej službe MEDY (manuál)

 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog