ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

PSA/ Prostatický špecifický antigén/nádorový marker

PSA / Prostatický špecifický antigén  je glykoproteín so štruktúrou blízkou glandulárnym kalikreínom. Má funkciu serínovej proteázy.

Prostatický špecifický antigén ( PSA ) je klinicky najvýznamnejší nádorový marker karcinómu prostaty. Ale jeho stanovenie nie je dostatočne špecifické a senzitívne, aby sa mohlo považovať za ideálne pre skríning, pretože nie je špecifický iba pre rakovinu prostaty.

Zvýšené PSA sa vyskytuje aj pri benígnej hyperplázii prostaty ( BHP ). Percento voľného PSA ( fPSA ) je výrazne nižšie pri karcinóme prostaty ako u BHP.

Stanovenie pomeru fPSA/tPSA zvyšuje senzitivitu a špecifictu vyšetrenia u pacientov s tzv. " šedej zóne  " ( 4 - 10ng/ml ).  Pre určenie spoľahlivého pomeru je nutné ekvimolárne stanovenie tPSA.

U liečených pacientov ( hlavne pri liečbe potláčajúcej hormóny) nemôže byť pomer fPSA/tPSA použitý na odlíšenie BHP od rakoviny prostaty,

 


 

 

 

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog