ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Bazofil aktivačný test

Ide o funkčný test aktivácie bazofilov určený na in vitro diagnostiku IgE sprostredkovanej alergickej reakcie na rôzne alergény s využitím prietokovej cytometrie.

 
 
Princíp testu:
Princípom testu je vyvolanie aktivácie bazofilov in vitro v prítomnosti senzibilizujúceho alergénu a následná analýza expozície aktivačného znaku bazofilov (antigén CD63) na bunkovom povrchu pomocou monoklonálnej protilátky metódou prietokovej cytometrie.
 
 
Výhody:
Vyznačuje sa nielen veľmi vysokou špecifičnosťou, ale aj vysokou senzitivitou, a to aj v prípade množstva problematických antigénov(alergií na jed blanokrídlého hmyzu, potravinových alergií, alergií na latex a pri liekových alergiách).
 
Inhalačné alergény: senzitivita 91 – 93%, špecificita 98 - 100%
 
Potravinové alergény: senzitivita 80 - 90%
Indikácia pri precitlivelosti na potraviny, ktoré často vyvolávajú alergické reakcie (oriešky, zeler, mrkva, ryby, vajce, pšeničná múka)
Latex: senzitivita 80 – 90%, špecificita 100% 
Test BAT je považovaný v tomto prípade za vysoko spoľahlivý, reprodukovateľný s uspokojivou senzitivitou a vysokou špecificitou.
Hmyzí jed: senzitivita 100%
Vyšetrenie by malo skvalitniť diagnózu na hmyzie jedy, v publikovanej literatúre vykazuje vysokú senzitivitu pri zachovaní vysokej špecificity.
Liekové alergie: senzitivita 50 – 64%, špecificita 100%
Najúspešnejšie sa test javí pri alergii na ß-laktámové antibiotiká, svalové myorelaxancia, nesteroidné antireumatiká.
Materiál: 2 ml plnej nezrazenej venóznej krvi odobratej do skúmavky s heparínom
 
Požiadavky pri odbere:
Odber vykonať pred zahájením kožných alebo provokačných testov a 6 týždňov až 12 mesiacov po akútnej alergickej reakcii. Minimálne 14 dní pred odberom vysadiť kortikosteroidy a 48 hodín pred odberom antihistaminiká/leukotriény.
 
 
Frekvencia vyšetrenia: po dohode s laboratóriom
 
 
Vyšetrované alergény:
Diclofenac
Amoxicilín
Ibuprofen
Lidocain
(ponuku plánujeme postupne rozširovať)
 
 
Hodnotenie:
Percentuálne zastúpenie aktivovaných bazofilov.
Hraničná hodnota pozitivity testu:
Inhalačné a potravinové alergény ≥ 15%
Jed blanokrídleho hmyzu ≥ 10%
Latex ≥ 10%
Lieky ≥ 5%
 
 
Obmedzenia testu:
Niektoré vzorky nemusia obsahovať dostatočné množstvo bazofilov potrebné na analýzu. Bazofily niektorých vzoriek krvi nie je možné aktivovať a z toho dôvodu nie je možné použiť toto vyšetrenie pre stanovenie diagnózy.
 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog