ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Mikroalbuminúria / MAU

Mikroalbuminúria /  MAU je definovaná ako pretrvávajúce zvýšenie  množstva albumínu v moči v rozmedzí  > 30 až < 300 mg/deň ( > 20 až < 200 µg/min). Albumín sa tvorí v pečeni a uvoľňuje sa do krvi. V obličkách sa  albumín prefiltruje a väčšina sa ho spätne resorbuje v tubuloch. Ak obličky nie sú poškodené, tak sa v moči nechádza iba nízka koncentrácia albumínu  (normoalbuminúria ).

Mikroalbuminúria je markerom generalizovanej cievnej hyperpermeability. Je to indikátor včasného poškodenia obličiek a rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení.

MAU je vhodná aj na sledovanie pacientov s diabetes mellitus na včasné určenie rozvoja nefropatie.

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog