ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Kreatínkináza MB / CK MB

CK-MB / MB izoenzým kreatinkinázy

Kreatinkináza ( CK ) je cytoplazmatický enzým katalyzujúci fosforyláciu kreatinínu na kreatínfostáf pomocou ATP.

CK má 2 podjednotky a to typ M ( svalový) a typ B ( mozgový ). 

CK má 3 izoenzýmy: CK-BB ( mozgový izoenzým), CK-MB (myokardiálny izoenzým) a CK-MM ( svalový izoenzým).

CK-MB je typická pre srdcovú svalovinu ( myokard ) ale táto svalovina obsahuje aj CK-MM.

Pri podozrení na srdcovú ischémiu je vyšetrenie ccelkovej CK nedostatočne kardiošpecifické a vyšetrenie CK-MB je kardiošpecifickejšie ( nie však plne).

 

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog