ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Kreatínkináza / CK

Kreatínkináza / CK  je enzým katalyzujúci fosforyláciu kreatínu na kreatínfosfát pomocou ATP. Nachádza sa hlavne v kostrových svaloch, srdcovom svale a tkanive mozgu. Je tvorená dvoma podjednotkami a to typu M ( muscle ) a typu B ( brain ).

Kreatínkináza má  izoenzýmy: CK-MM svalový, CK-MB myokardiálny a CK-BB mozgový.

V praxi sa najčastejšie stanovuje izoenzým CK - MB.

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog