ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Klírens kreatinínu/glomerulárna filtrácia

Klírens kreatinínu/ klírens endogénneho kreatinínu metóda na stanovenie GF (glomerulárnej filtrácie).

Klírens kreatinínu predstavuje dobrú charakteristiku glomerulárnej filtračnej kapacity obličiek. Základným ukazovateľom glomerulárnej filtrácie (GF)  je klírens endogénneho kreatinínu.

Klírens sa definuje ako objem krvi kompletne očistenej od kreatinínu za jednotku času.

Na vypočítanie klírensu kreatinínu je potrebný zber moču 24 hodín a určenie množstva moču, stanovenie koncentrácie kreatinínu v moči a  v sére.

Na korektné stanovenie klírensu endogénneho kreatinínu sú potrebné úplne informácie o čase zberu moča a jeho množstve.

« naspäť   
Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog